6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK
WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ
 
 
Giochi Preziosi Eğitim Araçları Ticaret A.Ş. (“Şirket”, “biz”) olarak web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.
 
Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, toplanması, saklanması, aktarılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.
 
18 YAŞINDAN KÜÇÜK MÜŞTERİLER/KULLANICILAR  TEK BAŞINA KAYDOLAMAZ, KİŞİSEL BİLGİLERİNİN KULLANILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN İZİN EBEVEYNİ YA DA VELİSİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR.
 
Kişisel verilerinizi, Çerez Politikamızda belirttiğimiz şekil ve esaslarla, web sitemize üye kaydı esnasında kişisel verilerinizi bizlerle paylaşmanız halinde, internet sitemizi ziyaretiniz ile ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler, internet siteleri üzerinden yapılmış başvurular, çerezler, çağrı merkezine yapılan aramalar, sosyal medya ve  benzer yöntemler ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatlara uygun olarak toplamaktayız.
 
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızla Giochi Preziosi Grup Şirketleri arasındaki iletişimin kurulabilmesi, pazarlama ve planlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, gizlilik, raporlama, yeni ürün çalışması, güvenlik, değerlendirme, şirkete ve siteye ilişkin bütün haberlerin (yeni ürünler, ödül yarışmaları v.b.) duyurulabilmesi, onaylamanız halinde reklam ve promosyonlarının gönderimi, bağlı ortaklar ve grup şirketlerinin hali hazırda var olan veya yeni çalışmaları ve potansiyel müşteri kapsamında Giochi Preziosi Grup Şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin olarak ve benzeri amaçlarla işlenmekte; yasal sürelere sadık kalarak veya şartlarını sağlaması durumunda şirketimizin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektirecek süre kadar muhafaza edilmektedir.
 
Şirketimiz yukarıda bahsedilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verilerinizi kendi uhdesinde kullanmakta ve bulundurmaktadır. Sizlerin verilerin aktarılması konusunda doğrudan talimatı bulunması veya şirketimizin faaliyetlerinin bir parçası olması, hukuki zorunluluklar durumları haricinde kişisel verileriniz ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yer alan genel prensiplere de bağlı kalınarak KVKK m. 5/2 ve 6/3 istisnalarına dayanılarak iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilir. Bununla birlikte, kişisel verileriniz yurt dışındaki grup şirketlerine şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla açık rızanızın bulunması şartıyla aktarılabilecektir. Açık rıza vermeniz sonrasında dilediğiniz zamanda açık rızanızı geri alma hakkına sahip olduğunuzu da hatırlatmak isteriz.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak:
-       Kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-       Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-       İşlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-       Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat [Merkez Mah. A Blok No:14 D:6 34406 Kağıthane / İstanbul – Türkiye], ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle info-tr@giochipreziosi.com.tr adresine bütün bilgileri içeren bir e-mail gönderebilirsiniz. 
 
Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla şirketimiz sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir.
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.
 
Aydınlatma metnimiz veya kişisel verilerin korunması ile ilgili metinlerimizde değişikliklerin yaşanması halinde misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.
 

Çerez Politikamız
 
Web sitemiz, tarayıcınız tarafından, belirttiğiniz tercihlere uygun bir servis sağlamak için üçüncü parti çerezlerini kullanmaktadır. Tarayıcı ayarlarımız ve diğer sistem araçları ile çerezleri kontrol edebilirsiniz. Çerezler olmadan da internet sitemizi görüntülemeniz mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, çerezlerin kullanımının engellenmesi, web sitemizdeki birtakım özelliklerin çalışmasını durdurabilecektir. Çerezlerin konrtolü gibi ayarların nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili bilgileri tarayıcınıza ait yardım fonksiyonuna başvurarak öğrenebilirsiniz. 
 
Herhangi bir sebeple yukarıdaki online (çevrimiçi) işlemleri internet sitesinde bulunan ilgili işlevler aracılığı ile gerçekleştiremeyecek olmanız halinde Merkez Mah. A Blok No:14 D:6 34406 Kağıthane / İstanbul – Türkiye adresine göndereceğiniz yazılı taleple bize ulaşabilirsiniz.
Çocuklar için

Giochi Preziosi dünyasına girin

İlgilenebileceğiniz oyunlarımızı gözden geçirin