πολιτικη προστασιασ προσωπικων δεδομενων από ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ιστοσελιδα GIOCHIPREZIOSI.GR


Η Giochi Preziosi S.p.A. με έδρα την οδό Via delle Primule, 5 - 20815 Cogliate (MB),GiochiPreziosiHQ») και η Giochi Preziosi Hellas A.E., με έδρα την οδό Αγρινίου 14, Πεύκη Αττικής, 15121, Ελλάδα,GiochiPreziosiHellas»), δεσμεύονται να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των χρηστών της ιστοσελίδας («Ιστοσελίδα»), ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας («Υπεύθυνοι Επεξεργασίας»). Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων («Πολιτική») έχει συνταχθεί με σκοπό να σας επιτρέψει να καταλάβετε πως προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και με ποιον τρόπο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Η Πολιτική σας παρέχει πληροφορίες ώστε να μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με ρητό και ενημερωμένο τρόπο, όπου κρίνετε απαραίτητο. 

Σε γενικές γραμμές, κάθε πληροφορία και δεδομένο, τα οποία παρέχετε στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας, ή τα οποία συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας στα πλαίσια χρήσης των υπηρεσιών μας («Υπηρεσίες»), όπως αυτά ορίζονται καλύτερα στην Ενότητα 2 παρακάτω, τυγχάνουν επεξεργασίας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας με νόμιμο και διαφανή τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν και όπως περιγράφεται παρακάτω, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας λαμβάνουν υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές δικαίου που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ο περιορισμός του σκοπού, ο περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, η ελαχιστοποίηση δεδομένων, η ποιότητα δεδομένων και η εμπιστευτικότητα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.          Υπεύθυνοι Επεξεργασίας


2.          Κατηγορίες Δεδομένων 

1.          Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα

2.          Ειδικές ΚατηγορίεςΠροσωπικώνΔεδομένων


3.          Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων Προσώπων

4.          Δεδομένα Διαδικτυακής Περιήγησης

5.          Cookies

3.          Σκοποί Επεξεργασίας

4.          Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας και Υποχρεωτικός ή Κατά Διακριτική Ευχέρεια Χαρακτήρας της Επεξεργασίας 

5.          Αποδέκτες των Δεδομένων

6.          Διαβίβαση Δεδομένων

7.          Διατήρηση Δεδομένων

8.          Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

9.          Τροποποιήσεις

 

1. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Η Giochi Preziosi HQ μαζί με την Giochi Preziosi Hellas, όπως ορίστηκαν στην αρχή της Πολιτικής, είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σχετικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (όπως αναλύονται περαιτέρω στην Ενότητα 3): 

·       Εμπορικές επικοινωνίες(Μάρκετινγκ),

·       Κατάρτιση προφίλ,

·       SoftOpt-In.

Η Giochi Preziosi Hellas είναι ο μοναδικός Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με δραστηριότητες επεξεργασίας, που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών.

Η Giochi Preziosi HQ και η Giochi Preziosi Hellas είναι αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων αναφορικά με δραστηριότητες επεξεργασίας, που σχετίζονται με σκοπούς συμμόρφωσης της κάθε μίας από αυτές με το εφαρμοστέο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και με σκοπούς πρόληψης και αποτροπής καταχρήσεων και απάτη. 

2. Κατηγορίες Δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς, που σας ταυτοποιούν ως άτομο είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί. Εφόσον επιλέγετε να τις παρέχετε, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δύνανται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα με τον ίδιο τρόπο. 

Αυτές οι πληροφορίες, που μπορεί να συνιστούν «Προσωπικά Δεδομένα», συλλέγονται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας τόσο όταν επιλέγετε να τις παρέχετε (π.χ. όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό έντυπο ή αιτείστε Υπηρεσίες που παρέχονται από την GP Hellas μέσω της Ιστοσελίδας) όσο και κατά την συλλογή δεδομένων περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μέσω της Ιστοσελίδας δύνανται να τυγχάνουν επεξεργασίας από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα: 

α. Ονοματεπώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα

Σε διάφορες ενότητες της Ιστοσελίδας – συγκεκριμένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού - θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως το όνομά σας, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου / κινητού τηλεφώνου σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την ημερομηνία γέννησής σας, το φύλο, τη χώρα διαμονής και τη διεύθυνση σας. Επιπλέον, εάν απαντήσετε θετικά στην ερώτηση σχετικά με το εάν έχετε παιδιά ή όχι, μπορείτε να παρέχετε στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας το όνομα, το φύλο και την ημερομηνία γέννησης των παιδιών σας.

Επιπλέον, κάθε φορά που συμμετέχετε σε έρευνες και άλλες προωθητικές ενέργειες που είναι διαθέσιμες στον Ιστοσελίδα καθώς και όταν επικοινωνείτε με την Giochi Preziosi Hellas μέσω των στοιχείων επικοινωνίας, που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες που επιλέγετε να τους παρέχετε.

β. Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμένες ενότητες της Ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνουν πεδία ελεύθερου κειμένου, όπου μπορείτε να γράφετε μηνύματα προς τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα.

Όπου αυτά τα πεδία είναι εντελώς ελεύθερα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αποκαλύψετε (ακούσια ή όχι) ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τις πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το περιεχόμενο που ανεβάζετε σε αυτά τα πεδία μπορεί επίσης (ακούσια ή όχι) να περιλαμβάνει και άλλες ειδικές κατηγορίες δεδομένων, που σχετίζονται με εσάς, όπως τα γενετικά σας δεδομένα, τα βιομετρικά σας δεδομένα ή δεδομένα σχετικά με την υγεία σας, τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό σας προσανατολισμό.

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σας ζητούν να μην αποκαλύπτετε ειδικές κατηγορίες δεδομένων στην Ιστοσελίδα, εκτός αν θεωρείτε ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Δεδομένου ότι είναι εντελώς προαιρετικό να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες, αν επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας απαιτούν τη ρητή σας συγκατάθεσή για να επεξεργαστούν αυτή την κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων.

γ. Προσωπικά Δεδομένα Τρίτων Προσώπων

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας περιλαμβάνουν ελεύθερα πεδία κειμένου, όπου μπορείτε να γράφετε μηνύματα προς τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή διαφορετικά σας δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύετε διάφορες κατηγορίες περιεχομένου στην Ιστοσελίδα. Αυτά τα μηνύματα και το περιεχόμενο μπορεί (ακούσια ή όχι) να περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα πρόσωπα.

Σε κάθε περίπτωση, όποτε αποφασίζετε να μοιράζεστε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με άλλα πρόσωπα, θα θεωρείστε αυτοτελώς ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σχετικά με αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα και θα πρέπει να αναλάβετε όλες τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αποζημιώσετε πλήρως τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας από κάθε καταγγελία, αξίωση ή αίτημα αποζημίωσης για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την επεξεργασία αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο υποβάλλεται από τρίτους των οποίων τις πληροφορίες παρείχατε μέσω της Ιστοσελίδας. 

Δεδομένου ότι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες απευθείας από τα τρίτα αυτά πρόσωπα (αλλά τις συλλέγουν, έμμεσα, από εσάς), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε τη συγκατάθεσή αυτών των τρίτων μερών προτού παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτά στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας. Αν όχι, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν άλλες βάσεις, στις οποίες μπορείτε να βασιστείτε για να δώσετε νόμιμα αυτές τις πληροφορίες στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας.

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σας υπενθυμίζουν ότι εάν είστε κάτω των 16 ετών, σας προσκαλούν να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μαζί με ένα γονέα.

Εάν με τους τρόπους που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μοιράζεστε με τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους, εγγυάστε από τώρα - αναλαμβάνοντας όλη τη σχετική ευθύνη - ότι αυτή η συγκεκριμένη παροχή πληροφοριών γίνεται στο μέτρο και στον βαθμό που έχει χορηγηθεί η συναίνεση από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού.

δ. Δεδομένα Διαδικτυακής Περιήγησης

Η λειτουργία της Ιστοσελίδας, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, περιλαμβάνει τη χρήση συστημάτων και προγραμμάτων πληροφορικής, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της συνήθους λειτουργίας τους. Ενώ οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεν συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες για να τις συνδέσουν με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ακόμα δυνατή η ταυτοποίηση αυτών των χρηστών είτε απευθείας μέσω αυτών των πληροφοριών είτε με τη χρήση άλλων πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί. Για τον λόγο αυτόν, τέτοιες πληροφορίες πρέπει επίσης να θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.

Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν αρκετές παραμέτρους, που σχετίζονται με το λειτουργικό σας σύστημα και προγράμματα πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP), της τοποθεσίας (χώρας), τυχόν ονομάτων χώρου με τα οποία σχετίζεται ο υπολογιστής σας, των διευθύνσεων URI (Uniform Resource Identifier) των πόρων που ζητάτε από την ιστοσελίδα, του χρόνου των αιτημάτων που υποβλήθηκαν, της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή αιτημάτων στον διακομιστή, των διαστάσεων του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση στο ανάλογο αίτημα, του αριθμητικού κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που έστειλε ο διακομιστής (επιτυχής, σφάλμα κλπ.) κ.ο.κ. 

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας καθώς και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της και τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων ή / και κατάχρησης της Ιστοσελίδας. Τέλος, αυτά τα δεδομένα δεν διατηρούνται για περισσότερο από 14 μήνες.

ε. Cookies

- Ορισμοί, χαρακτηριστικά και εφαρμογή προτύπων

Τα cookies είναι μικρά μηνύματα κειμένου που μπορούν να διαβιβαστούν και να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να επαναποσταλούν στις ίδιες ιστοσελίδες όταν τις επισκέπτεστε πάλι. Χάρη σε αυτά οι εν λόγω ιστοσελίδες μπορούν να «θυμούνται» τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (πχ στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς, επιλογές εμφάνισης κλπ.), για να μην χρειάζεται να τις επαναλαμβάνετε κάθε φορά που τις επισκέπτεστε ή όταν επισκέπτεστε μια άλλη ενότητας της ίδιας ιστοσελίδας.

Tα cookies χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση, την παρακολούθηση των συνεδριών περιήγησης (browser session) και την αποθήκευση της πληροφορίας σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις ιστοσελίδες, που επισκέπτεστε. Μπορεί επίσης να περιέχει έναν μοναδικό κωδικό που επιτρέπει την παρακολούθηση της δραστηριότητας εντός των ιστοσελίδων για στατιστικούς και εμπορικούς / διαφημιστικούς σκοπούς. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας είναι δυνατό να μην μπορούν να εκτελεστούν χωρίς τη χρήση των cookies, όπως όταν είναι τεχνικά απαραίτητο για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, ενδέχεται να λαμβάνετε cookies από ιστοσελίδες ή διακομιστές ιστού άλλους από την ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε («cookies τρίτων μερών»).

Έτσι, διαφορετικοί τύποι cookies αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικότητές τους μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για διαφορετικές χρονικές περιόδους: Τα «cookies μιας συνεδρίας» διαγράφονται αυτομάτως μετά από το «κλείσιμο» του φυλλομετρητή και τα «επίμονα» cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης. 

Αναλόγως με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο, η συναίνεσή σας μπορεί να μην είναι απαραίτητη για τα cookies που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες, που επισκέπτεστε. Συγκεκριμένα, τα «cookies τεχνικού χαρακτήρα», δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται μόνο για να στείλουν μηνύματα μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που χρειάζονται για να προσφέρουν υπηρεσίες μετά από σχετικό αίτημά σας, τυπικά δεν απαιτούν τη συναίνεσή σας. Τέτοια cookies περιλαμβάνουν τα cookies περιήγησης ή τα cookies μιας συνεδρίας (χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν στην ιστοσελίδα) και τα cookies λειτουργικότητας (χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις επιλογές σας κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, όπως η γλώσσα ή τα προϊόντα που επιλέγετε κατά τις αγορές σας).

 

Ωστόσο, τα cookies διαμόρφωσης προφίλ – όπως τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, ώστε να σταλούν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες - τυπικά απαιτούν την συναίνεση των χρηστών, μολονότι αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

- Είδη cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies:

·       Cookies περιήγησης ή cookies μιας συνεδρίας, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή / και επιτρέπουν τη χρήση του περιεχομένου και των Υπηρεσιών. 

·       Cookies ανάλυσης δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν στους Υπευθύνους Επεξεργασίας να καταλαβαίνουν πώς κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και να καταγράφουν την επισκεψιμότητα από και προς την Ιστοσελίδα.

·       Cookies λειτουργικότητας, τα οποία χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας και για να διαμορφώνουν την Ιστοσελίδα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (όπως η γλώσσα) καθώς και να βελτιώνουν την επιγραμμική σας εμπειρία.

·       Cookies προφίλ, τα οποία χρησιμοποιούνται για να παρατηρούν τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την αποστολή σε εσάς εμπορικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις αυτές. 

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας χρησιμοποιούν επίσης cookies τρίτων μερών (third-party cookies), όπως cookies άλλων ιστοσελίδων, ή διακομιστών ιστού διαφορετικών από την Ιστοσελίδα. Τα cookies αυτά ανήκουν σε τρίτα μέρη, που είναι είτε αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας αναφορικά με τα δικά τους cookies (χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγουν για τους δικούς τους σκοπούς και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους), είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία για τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας (επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό των Υπευθύνων Επεξεργασίας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα ανατρέξτε στις Πολιτικές Προστασίας τους:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CookiesΙστοσελίδας

Αναλυτικά, τα cookies που χρησιμοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας είναι τα ακόλουθα:

 | Τεχνική Ονομασία | Υπεύθυνος Επεξεργασίας | Είδος, Λειτουργία και Σκοπός Cookie | Διάρκεια
| Has_js | Giochi Preziosi HQ και Giochi Preziosi Hellas | Είδος: HTTP Cookie, Taboola τεχνικό cookie που κρατάει αρχείο της ικανότητας του φυλλομετρητή να λειτουργήσει το Javascript για τη λειτουργία της ιστοσελίδας | Αυτό το cookie διαρκεί κατά την περιήγηση και διαγράφεται με το κλείσιμο του φυλλομετρητή
| _ga |   | HTTP Cookie, Google Universal Analytics, cookie μακράς διάρκειας μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας χρήστη | Αυτό το cookie έχει διάρκεια 730 ημέρες
| _gid |   | HTTP Cookie, Google Universal Analytics, cookie σύντομης διάρκειας μοναδικό αναγνωριστικό ταυτότητας χρήστη | Αυτό το cookie έχει διάρκεια μία ημέρα
| _gat |   | HTTP Cookie, Google Analytics, cookie παρακολούθησης (tracking) | Αυτό το cookie διαρκεί κατά την περιήγηση και διαγράφεται με το κλείσιμο του φυλλομετρητή
| _fbp |   | HTTP Cookie, Facebook pixel, cookie διαφήμισης πρώτου αποδέκτη | Αυτό το cookie έχει διάρκεια 90 ημέρες
| fr |   | HTTP Cookie, Facebook cookie παρακολούθησης (tracking | Αυτό το cookie έχει διάρκεια 90 ημέρες
 

- Ρυθμίσεις Cookies

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies, που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης. Οι προτιμήσεις cookies θα επανα-ρυθμιστούν, αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά προγράμματα περιήγησης για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των προτιμήσεων cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες:

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας με τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η AdChoice.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μπλοκάρετε ή διαγράψετε τα τεχνικά ή λειτουργικά cookies που χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η περιήγηση σε αυτή, ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να προκύψουν άλλες δυσλειτουργίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε ή να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις σας κάθε φορά που επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

3. Σκοποί Επεξεργασίας

Η GiochiPreziosiHellas ως αυτοτελώς Υπεύθυνος Επεξεργασίας προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου για τους ακόλουθους σκοπούς:

·       για να σας ταυτοποιήσει και να σας βοηθήσει αν χάσετε ή ξεχάσετε τα στοιχεία σύνδεσης σας για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες εγγραφής της, να σας επιτρέψει να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη, να οριστικοποιήσει τις αγορές σας, να σας παραδώσει τα προϊόντα που αγοράσατε από την Ιστοσελίδα μας και γενικά να σας παράσχει ό,τι υπηρεσία ζητήσετε («Παροχή Υπηρεσιών»).

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για τους εξής σκοπούς:

·       για σκοπούς μελλοντικού μάρκετινγκ, προώθησης και δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης εμπορικής προώθησης και ερευνών αγοράς, μέσω email, SMS, εφαρμογών, bots, ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Υπεύθυνων Επεξεργασίας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Giochi Preziosi καθώς και επιλεγμένων τρίτων μερών («Μάρκετινγκ»).

·       για σκοπούς μελλοντικού μάρκετινγκ, προώθησης και δημοσιότητας, μέσω άμεσης εμπορικής επικοινωνίας μέσω email σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Υπευθύνων Επεξεργασίας που έχετε προηγουμένως αγοράσει ή ζητήσει μέσω της Ιστοσελίδας («SoftOpt-In»).

·       για τη δημιουργία ενός προφίλ σχετικού με εσάς ως χρήστη της Ιστοσελίδας μέσω της χρήσης cookies και συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας στον Ιστότοπο καθώς και τις γενικές δραστηριότητες στον Ιστότοπο. Το προφίλ αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να σας παρέχει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες / υπηρεσίες που οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας πιστεύουν ότι θα σας ενδιαφέρουν και για να σας παρέχει πληροφορίες και διαφημίσεις, που σχετίζονται με σας και τα ενδιαφέροντά σας. Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία αξιολογούνται συχνά προκειμένου να εξασφαλιστεί το δίκαιο και αμερόληπτο αποτέλεσμα της επεξεργασίας («Κατάρτιση Προφίλ»).

Η GiochiPreziosiHQ και η GiochiPreziosiHellas μπορούν αυτόνομα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για τους ακόλουθους σκοπούς:

·       Συμμόρφωση με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται η GiochiPreziosiHellas και GiochiPreziosiHQ όσον αφορά την συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία συγκεκριμένων ειδών Προσωπικών Δεδομένων («Συμμόρφωση»).

·       Πρόληψη και καταστολή απάτης μέσω της Ιστοσελίδας και περιστατικών κατάχρησης της Ιστοσελίδας («Κατάχρηση/ Απάτη»).

 

4. Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας και Υποχρεωτικός ή Οικειοθελής Χαρακτήρας της Επεξεργασίας 

Οι νομικές βάσεις, δυνάμει των οποίων η GiochiPreziosiHQ και η GiochiPreziosiHellasη κάθε μία ξεχωριστά επεξεργάζονται τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους σκοπούς της ενότητας 3, έχουν ως ακολούθως: 

·       Παροχή Υπηρεσιών: Η επεξεργασία γι’ αυτούς τους σκοπούς είναι αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών και, συνεπώς, για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Δεν υποχρεούστε να δώσετε στη GiochiPreziosiHellas τα Προσωπικά σας Δεδομένα για το σκοπό αυτό. Ωστόσο σε αντίθετη περίπτωση η GiochiPreziosiHellas δε θα μπορεί να σας παρέχει Υπηρεσίες.

·       Συμμόρφωση: Η επεξεργασία για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία για να συμμορφωθούν οι GiochiPreziosiHQ και GiochiPreziosiHellas με τις έννομες υποχρεώσεις τους. Όταν παρέχετε τα δεδομένα σας στις GiochiPreziosiHQ και GiochiPreziosiHellas, αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, που μπορεί να απαιτεί διατήρηση και αναφορά των δεδομένων σας σε δημόσιες αρχές για λόγους συμμόρφωσης με φορολογικές, τελωνειακές και άλλες νομικές υποχρεώσεις. 

·       Κατάχρηση / Απάτη: Οι πληροφορίες, που συλλέγονται για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να αποτρέπουν ή να καταστέλλουν φαινόμενα απάτης ή κατάχρησης της Ιστοσελίδας (ενδεχομένως για εγκληματικούς σκοπούς.

Οι νομικές βάσεις των Υπεύθυνων Επεξεργασίας για την από κοινού επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς που αναλύονται στην ενότητα 3 έχουν ως εξής:

·       Marketing: Η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας.Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία και δεν θα υποστείτε συνέπειες αν δεν το κάνετε (πέραν του ότι δε θα μπορείτε να λάβετε περαιτέρω επικοινωνίες μάρκετινγκ από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί μεταγενέστερα να ανακληθεί (όπως ορίζεται στην ενότητα 8)

·       SoftOpt-in: Η επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς στηρίζεται στο έννομο συμφέρον των Υπεύθυνων Επεξεργασίας να σας στέλνουν απευθείας μέσω e-mail εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες, που επιλέγετε και που είναι όμοια ή παρόμοια με αυτά που έχετε αγοράσει στο παρελθόν μέσω της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να διακόπτετε τις επικοινωνίες αυτές, χωρίς να υποστείτε δυσμενείς συνέπειες (εκτός του ότι δεν θα μπορείτενα λάβετε περαιτέρω επικοινωνίες μάρκετινγκ από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας), επιλέγοντας τη σχετική ρύθμιση στο τέλος κάθε μηνύματος 

·       Kατάρτιση Προφίλ: η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας που δίνεται μέσω pop-upbanner ή / και συγκεκριμένο κουτί επιλογής. Δεν είναι υποχρεωτικό να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία και δεν θα υποστείτε συνέπειες αν δεν το κάνετε (πέραν του ότι δε θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα εξατομικευμένης χρήσης της Ιστοσελίδας). Η συγκατάθεση αυτή μπορεί μεταγενέστερα να ανακληθεί (όπως ορίζεται στην ενότητα 8).

5. Αποδέκτες των Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στα εξής πρόσωπα («Αποδέκτες»):

  • Πρόσωπα που δρουν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό των Υπευθύνων Επεξεργασίας, όπως: i) φυσικά πρόσωπα, εταιρίες ή επαγγελματικές ενώσεις που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με λογιστικά, διοικητικά, νομικά, φορολογικά, οικονομικά θέματα και θέματα συλλογής απαιτήσεων σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών μας ii) Οντότητες που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας (πχ. πάροχοι φιλοξενίας, πλατφόρμας e-mail, μεταφορείς) και/ ή παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όπως πάροχοι υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του εξοπλισμού δικτύου και δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
  • Πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από τους Από Κοινού Υπεύθυνους να επεξεργάζονται δεδομένα που χρειάζονται για ενέργειες αυστηρά σχετιζόμενες με την παροχή των υπηρεσιών μας, τα Οποία έχουν αναλάβει υποχρεώσεις τήρησης εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλες νομικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας (πχ. εργαζόμενοι των Από Κοινού Υπευθύνων)
  • Άλλες εταιρίες του Ομίλου GiochiPreziosiγια σκοπούς εσωτερικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξερασίας δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων 
  • Δημόσιοι φορείς και Αρχές στους οποίους αποκαλύπτονται τα δεδομένα σύμφωνα με το νόμο ή δεσμευτικές εντολές των παραπάνω. 
6. Διαβιβάσεις Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη την διεθνή παρουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα των Υπευθύνων Επεξεργασίας, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε αποδέκτες σε πολλές διαφορετικές χώρες. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση της νόμιμης και ασφαλούς διαβίβασης των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως λόγου χάρη προβαίνοντας σε διαβίβαση με βάση αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρότυπες συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή άλλα μέτρα που επαρκώς διασφαλίζουν την νομιμότητα και την ασφάλεια των σχετικών διαβιβάσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες για διαβιβάσεις Προσωπικών σας Δεδομένων είναι διαθέσιμες κατόπιν γραπτού αιτήματός σας προς τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

Giochi Preziosi HQprivacy@giochipreziosi.it.

Giochi Preziosi Hellas privacy@giochipreziosi.gr.

7. Διατήρηση Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την Παροχή Υπηρεσιών, θα τηρούνται από την Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη τέτοιων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, καθώς αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή των Υπηρεσιών, η Giochi Preziosi Hellas δύναται να τα αποθηκεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν θεωρείται απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των Υπευθύνων Επεξεργασίας σχετικά με ενδεχόμενη ευθύνη που αφορά την παροχή των Υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για Συμμόρφωση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, θα τηρούνται από την Giochi Preziosi HQ και την Giochi Preziosi Hellas για την περίοδο που απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα έννομη υποχρέωση ή κανόνα δικαίου.

Προσωπικά Δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πρόληψη Κατάχρησης / Απάτης, θα τηρούνται από την Giochi Preziosi HQ και την Giochi Preziosi Hellas για όσο διάστημα κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. 

Προσωπικά Δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για το Μάρκετινγκ και την Κατάρτιση Προφίλ, θα διατηρούνται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας από τη στιγμή λήψης της συναίνεσής σας και έως ανάκλησης αυτής. Με την ανάκληση της συναίνεσής σας τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για αυτούς τους σκοπούς, παρότι ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όταν λόγου χάρη κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας σχετικά με ενδεχόμενη ευθύνη που απορρέει από την εν λόγω επεξεργασία.

Προσωπικά Δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για το SoftOpt-In, θα διατηρούνται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας από τη στιγμή που θα τα παρέχετε (στο πλαίσιο των αγορών σας μέσω της Ιστοσελίδας) μέχρι την εναντίωσή σας σε αυτή την επεξεργασία. Με την εναντίωσή σας τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για αυτούς τους σκοπούς, παρότι ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όταν λόγου χάρη κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των Υπεύθυνων Επεξεργασίας σχετικά με ενδεχόμενη ευθύνη που απορρέει από την εν λόγω επεξεργασία.

8. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Ως υποκείμενο δεδομένων μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ενώπιον των Υπεύθυνων Επεξεργασίας:

·       Δικαίωμα Πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας (και/ ή αντίγραφο των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων), όπως επίσης και ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

·       Δικαίωμα Διόρθωσης ή Ενημέρωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

·       Δικαίωμα Διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, όταν πιστεύετε ότι αυτή η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία ή δεν είναι νόμιμη.

·       Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν πιστεύετε ότι αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα είναι ανακριβή, μη απαραίτητα ή μη νόμιμα επεξεργασμένα, ή όταν έχετε εναντιωθεί σε αυτή την επεξεργασία.

·       Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα απόκτησης από εσάς αντιγράφου των Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία παρείχατε στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, και διαβίβασης αυτών των Προσωπικών Δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

·       Εναντίωση στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, με βάση σχετικούς λόγους που αφορούν την συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία πιστεύετε ότι πρέπει να εμποδίσει τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας από την επεξεργασία των  Προσωπικών σας Δεδομένων, και

·       Ανάκληση της συναίνεσής σας για την επεξεργασία για σκοπούς Μάρκετινγκand Κατάρτισης Προφίλ.

Όταν αιτείστε Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επιλέγετε ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας, μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ (π.χ. τηλέφωνο, SMS, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα δικτύωσης). Μπορείτε να ανακαλείτε τη συναίνεσή σας σε αυτή την επεξεργασία για όλα τα επιλεγμένα μέσα επικοινωνίας ή μπορείτε να επιλέξετε να τερματίζετε την επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένα μέσα (π.χ. εάν ανακαλείτε τη συναίνεσή σας για εμπορικές επικοινωνίες μέσω SMS, δεν θα λαμβάνετε πλέον επικοινωνίες μέσω SMS, αλλά μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Επίσης, μπορείτε να ανακαλείτε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς Μάρκετινγκ (για επικοινωνίες που λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να εναντιωθείτε στο SoftOpt-in επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο, που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος κάθε σχετικού εμπορικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Η συγκατάθεση για την Κατάρτιση Προφίλ, που πραγματοποιείται από cookies  μπορεί να ανακληθεί όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.

Εκτός από τα παραπάνω μέσα, μπορείτε πάντα να ασκήσετε τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στους Υπεύθυνους Επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Giochi Preziosi HQprivacy@giochipreziosi.it.

Giochi Preziosi Hellas privacy@giochipreziosi.gr.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας είναι παράνομη.

9. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τέθηκε σε ισχύ στις 24/10/19.

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν εν μέρει ή στο σύνολό της την παρούσα Πολιτική ή απλώς να ενημερώνουν το περιεχόμενό της, π.χ. ως αποτέλεσμα αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο. Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα σας ενημερώσουν για τέτοιες αλλαγές από τη στιγμή που θα ενσωματωθούν στην Πολιτική και θα είναι δεσμευτικές μόλις δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας σας προσκαλούν να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να ενημερώνεστε για την τελευταία ενημερωμένη έκδοσή της, έτσι ώστε να παραμένετε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα.

 

 

παιδιά

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ GIOCHI PREZIOSI!

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΑΣ